;

Leerorkest Drechtsteden

Over Ons

Leerorkest Drechtsteden is een innovatieve vorm van muziekeducatie waarbij alle kinderen de kans krijgen om onder schooltijd een muziekinstrument te leren bespelen. Muziek maken heeft een heel positieve invloed op de algehele ontwikkeling van kinderen. Zo is er onder andere een causaal verband aangetoond tussen muziekonderwijs en de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Naar eigen zeggen worden kinderen er ‘gewoon blij’ van. Muziek heeft kinderen zoveel te bieden, het is een enorme verrijking. Daarom zou elk kind de kans moeten krijgen om een muziekinstrument te leren bespelen, net zoals het leert om te lezen en schrijven. Op school krijgen alle kinderen dezelfde kans. Juist óók de kinderen die normaal de weg naar muziekonderwijs niet vinden omdat ‘t te duur is of niet gebruikelijk bij hun thuis. In een Leerorkest op school kan elk kind uitblinken.

Het begon op Koningsdag 2015

Eén van de Initiatiefneemsters van Leerorkest Drechtsteden, Lucienne van der Lans, is vioolbouwer in Dordrecht. Zij kreeg in 2015 landelijke bekendheid door de overhandiging van de Amalia-viool aan onze koningin Maxima, tijdens de viering van Koningsdag in Dordrecht.
Toen er sprake was van een schenking van de Amalia-viool aan het instrumentendepot Amsterdam kwam zij in contact met Marco de Souza, initiatiefnemer van Leerorkest Amsterdam. Hij heeft Lucienne natuurlijk enthousiast gemaakt om dit initiatief mee te nemen naar haar woonplaats Dordrecht.
In verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente Dordrecht werd zij voorgesteld aan Marco Brand. Marco is eveneens Dordtenaar, gepassioneerd van muziek en deelt dezelfde missie ‘ieder kind de kans bieden om een muziekinstrument te leren bespelen’.
Er ontstaat een mooie samenwerking en de gezamenlijke missie komt in een stroomversnelling.Door een eerder uitgevoerd muziekproject op EBS Eden is er een contact ontstaan met een zeer enthousiaste onderwijzeres Noldiana den Hartog en kwam een samenwerking tussen school, Marco en Lucienne tot stand.
Het idee is prachtig, de know how is er maar alles moet wel op zijn plek vallen. Zoals bijvoorbeeld de schooluren, de logistiek, de muziekdocenten en de financiering. Na veel overleg is het uiteindelijk gelukt en is EBS Eden het pilot project voor Leerorkest Drechtsteden geworden.
Tot aan de zomervakantie krijgen de kinderen van groep 5 en 6 twaalf instrumentale lessen waarvan drie orkestlessen.
Via de site orkestindeklas.nl is muziek en lesmethode gedownload. In overleg met de docenten is gekozen voor het liedje ‘Elena’ en ‘Make new Friends’. Beide groepen studeren dezelfde liedjes in.
Om de kinderen meer dan 1 uur per week bewust te maken van muziek zijn ze uitgedaagd om zelf een Nederlandse tekst te schrijven bij het liedje ‘Elena’.
Per groep zijn er 24 kinderen, een mooi aantal om door 6 te delen, en zijn er groepjes van 4 samengesteld voor iedere muziekdocent.
Bij het instrumentendepot in Amsterdam zijn de instrumenten opgehaald. Prachtig om daar rond te kijken en te zien hoe men werkt in de verschillende ateliers. Dit is de volgende missie, het opzetten van een Instrumentendepot in Dordrecht en zo de Drechtsteden en de zuidelijke delen van Nederland te kunnen voorzien van instrumenten.Op maandag 20 maart stonden zes enthousiaste musici voor groep 5 en 6 van EBS Eden in Dordrecht.
Dé instrument keuze ochtend voor de kinderen, wordt het trombone, dwarsfluit, viool, cello, contrabas of slagwerk. Leerorkest Drechtsteden gaat van start!

Visie

Leerorkest Drechtsteden wil zoveel mogelijk kinderen de kans geven om te ontdekken hoe leuk en magisch het is om een instrument te bespelen en samen muziek te maken. Initiatiefnemer en directeur Leerorkest Amsterdam Marco de Souza vertelt: ‘Wij vinden dat kunst voor iedereen is. Maar muziekeducatie is vaak zo georganiseerd, dat het hoogdrempelig en kostbaar is. Wij willen ervoor zorgen dat de drempel veel lager wordt, zodat kinderen in achterstandsposities evengoed de kans krijgen om muziek te leren maken en ook thuis een instrument hebben om te kunnen oefenen.’

Groeien en genieten door muziek

Muziek heeft kinderen zoveel te bieden. Het is niet alleen heel leuk om te doen, maar ook bewezen goed voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Muziek maken, maakt kinderen slim, sociaal én gelukkig. Er komt zoveel bij kijken, concentratie, discipline, doorzetten. Zorg dragen voor je eigen muziekinstrument. In een orkest leer je samenwerken en naar elkaar luisteren. Samen optreden zorgt voor onvergetelijke ervaringen. Je competent voelen en trots zijn. Daar groeien kinderen enorm van.

Gelijke kansen met Leerorkest op school

Met een Leerorkest op school krijgt ieder kind de kans om de positieve effecten van muziek te ervaren. Net zoals ieder kind ook leert lezen en schrijven. De opzet van Leerorkest Drechtsteden is dat alle kinderen vanaf groep 5 een muziekinstrument leren bespelen door wekelijkse muziekles van professionele muziekdocenten, op school, onder schooltijd. Zij leren spelen op de gangbare muziekinstrumenten van het symphonieorkest: viool, altviool, cello, contrabas, harp, dwarsfluit, klarinet, hobo, fagot, trompet, trombone, hoorn en slagwerk. Vervolgens gaat het om samenspel, repetities en optredens. Ook zijn er naschoolse talentorkesten en vervolgtrajecten in het voortgezet onderwijs.

Doneer instrumenten aan
Leerorkest Drechtsteden

Verbinding en verrijking

Nog een positief effect: een Leerorkest op school verbindt. Niet alleen met elkaar op school, maar ook met een veel groter geheel van muziektradities in Nederland. Voor veel kinderen is kennismaken met een symfonisch muziekinstrument en klassieke muziek absoluut niet vanzelfsprekend. De drempel naar de muziekschool is vaak hoog, net als de drempel naar een concertzaal. Leerorkest Drechtsteden geeft deze kinderen de kans om spelers te zijn in plaats van buitenstaanders. Daar plukt het zijn of haar hele leven de vruchten van. En: hoe meer kinderen muziek maken, hoe mooier Nederland klinkt.

Ieder kind heeft talent

Voor ons betekent talentontwikkeling dat een kind de kans krijgt om te leren genieten van kunst en cultuur en om te ontdekken wat het zelf allemaal kan voortbrengen. In de basisschoolleeftijd zijn kinderen het meest ontvankelijk voor muzikale ontwikkeling. Op jonge leeftijd wordt de kiem gelegd voor de toekomst. In Leerorkest Drechtsteden worden alle sluimerende talenten aangesproken, van enthousiast amateur of genietende toeschouwer tot toekomstig professioneel muzikant.

Muziek is een verrijking van je leven. Daar heeft elk kind recht op.

- Leerorkest Drechtsteden Drechtsteden